Respect!
Sponsor Dural Bouwgroep
Trooper

Toogdienst

Elk lid wordt ingeschakeld in een toogploeg (vanaf 16j keukendienst - vanaf 18j toogdienst).

Na inplanning dient ieder lid zelf in te staan voor vervanging indien nodig.

Bij herhaaldelijk niet opdagen of toogdienst weigeren, kan door de Raad van Bestuur een sanctie worden opgelegd.

De toogploegen worden momenteel opnieuw ingedeeld.