Minerva

Toogdienst

Elk lid wordt ingeschakeld in onze toogdienst ( vanaf 16 jaar keukendienst / vanaf 18 jaar toogdienst)

Na inplanning dient ieder lid zelf in te staan voor vervanging indien nodig.

Bij herhaaldelijk niet opdagen of toogdienst weigeren, kan door de Raad van Bestuur een sanctie worden opgelegd.

Onze toogplanning wordt momenteel beheerd door Elien Van Steyvoort.