Minerva

Onze Missie

K.Minerva KC stelt zich tot doel:

 • het aanbieden en beoefenen van korfbal in al zijn vormen, en tracht tevens een bijdrage te leveren aan de sociale vorming, en ontspanning van de leden.
 • Ieder lid moet op zijn/haar eigen wijze kunnen korfballen. Dit betekent dat we zowel prestatie gericht als recreatief korfbal aanbieden, zonder het verenigingsleven uit het oog te verliezen.

Onze Visie

K. Minerva KC wil korfbal aanbieden op maat van iedereen.
We willen ervoor zorgen dat elk lid kan spelen en trainen in een ploeg waar hij/zij zich goed voelt zowel sociaal als op basis van kwaliteiten.
Voor jeugdleden is het belangrijk dat zij kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie.

K. Minerva KC wil korfbal gebruiken als opvoedend element.
Korfbal is een gemengde sport. De leden leren van jongs af aan omgaan met de andere sekse. Wij vinden dit een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van het kind.
Door het beoefenen van een teamsport behoort discipline, tucht en fair-play tot onze basisprincipes.

K. Minerva KC wil een club zijn met doorstroming.
We willen ervoor zorgen dat er voor iedereen opvang en doorstroom-mogelijkheden zijn. Dit werkt in 2 richtingen nl.

 • opbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen jeugd opleiden tot mogelijke kernspelers. Dit door aan elke jeugdploeg een gediplomeerde trainer toe te wijzen.
 • afbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat de kernspelers die afbouwen, kansen krijgen in lagere reeksen, en op deze manier andere spelers naar een hoger niveau brengen.

K. Minerva KC wil een club zijn met een goede accommodatie.
Om elk lid gepast te laten trainen en spelen is het noodzakelijk om over een goede accommodatie te beschikken.

K. Minerva KC wil een club zijn waar mensen graag vertoeven.
Men wordt niet alleen lid om sportief bezig te zijn, maar ook om via nevenactiviteiten een vorm van ontspanning te zoeken na een drukke werkweek. De sociale contacten tussen de leden is naar ons inziens zeer belangrijk voor de tevredenheid van de leden. Deze tevredenheid stralen zij uit naar buiten. We willen deze tevredenheid en contacten stimuleren door het organiseren van extra activiteiten.

K Minerva KC wil een club zijn waar de leden meewerken aan de werking.
Een club als K Minerva KC is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We vinden het dan ook de taak van alle leden om hun steentje bij te dragen. Het gezegde "Vele handen maken licht werk" is hier zeker van toepassing.

K Minerva KC wil een financieel gezonde club zijn.
Als club streven we ernaar om een gezond evenwicht te zoeken tussen inkomsten en uitgaven. Via het zoeken van sponsoring is dit evenwicht makkelijker te behouden. Het is van groot belang dat iedereen achter deze visie staat. Om vooruit te gaan moeten alle neuzen in dezelfde richting wijzen.

Doelstellingen op korte en lange termijn

 • Uitbouwen ledenwerving:
  Door werving van 6-8 jarigen leggen we een basis voor latere jeugdploegen en de toekomst van de club. We moeten ons eerst richten naar kwantiteit om zo de kwaliteit te verhogen.
  • zelf initiatieven ondernemen: vriendjesdag, schoolinitiatie, ...
  • indien nodig samenwerkingverbanden met andere verenigingen.
 • Gediplomeerde trainers bij elke jeugdreeks.
  De trainers moeten gestimuleerd worden om minstens de initiators cursus te volgen. Ook het volgen van cursussen of bijscholingen, aangeboden door de KBKB, moet gestimuleerd worden.
 • Jeugd - opvolgingsplan
  Elke jeugdlid ontwikkelt zich anders, elke trainer geeft anders training. Om dit in goede banen te leiden is er een structuur nodig die de lijnen uit zet.
  • Een lange termijnvisie opstellen doorheen de jeugdopleidingen.
  • Een evolutie - evaluatie plan per jeugdlid, zodat elk lid de nodige aandacht en ondersteuning krijgt.
 • Accommodatie
  Binnen accomodatie
  • Met de verhuis naar het sportcentrum "Het Rooi" is de accommodatie verbeterd, doch hier kunnen nog verbeteringen gebeuren. Onze hoop is gericht op de belofte van een nieuw clublokaal.
  Buiten accommodatie
  • Sinds 2014 beschikken we over 2 kunstgras velden.
 • Sponsering
  Deze extra inkomsten zorgen voor meer ademruimte en tot meer mogelijkheden
  • sponsorcomit√©
  • bundel met de verschillende sponsor mogelijkheden
  • leden stimuleren om mee te zoeken naar sponsors
 • Tevredenheid leden
  • inrichten extra activiteiten die de sociale contacten tussen de leden bevordert
  • bevraging leden

Sportieve doelstellingen

Kwaliteitsvolle leiding en begeleiding aanbieden voor alle spelers

 • Jeugd:
  • 1 ploeg in elke jeugdreeksen.
  • 1ste klasse-waardige jeugdploegen.
  • indien nodig, deze doelstelling bereiken via goede samenwerking met andere club.
 • Kern:
  • Aansluiting bij de top behouden via evaluatie van de opleidingsvisie.
  • Bevestigen als 1st-klasser zowel in zaal als op het veld met een A-, B- en C-kern.
  • Zo hoog mogelijk percentage eigen opgeleide leden in de kern.
 • Gewestelijken:
  • Behouden van gewestelijke ploegen.
  • Speelplezier gaat voor prestatie.
  • Trainingsmogelijkheden.