Respect!
Sponsor IT MATTERS bv
Trooper
Respect!

Ethisch verantwoord sporten en het project Respect

In het kader van Ethisch verantwoord sporten (Sport Vlaanderen) startte de federatie eind 2014 het project “respect” op.

Doelstelling was om meer zichtbaarheid te geven aan een inherent aspect van sport namelijk het hebben van respect voor tegenstanders, medespelers, trainers, scheidsrechters,…

Deze universele waarde werd reeds uitgedragen via een aantal acties:

Ook Minerva steunt deze campagne!

Respect! Respect! Respect!